Ekonomik Kalkınma ve Değerler

Description

UTESAV, 2008

UTESAV´ınyayınladığı kitapta, ekonomik modelde değerlerin yeri sorgulandı UluslararasıTeknolojik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (UTESAV) ´Ekonomik Kalkınma veDeğerler´ konusunda gerçekleştirdiği bilimsel toplantıları kitaplaştırdı. Kitapta,ekonomi ve değerler arasındaki ilişkinin yeniden sağlıklı bir şekildekurularak, kalkınma sürecinde değerlerin feda edilmemesi gerektiği vurgulandı. UTESAV´ınhazırladığı kitapta, iktisadi kalkınma politikalarının uygulama sürecinde enbüyük problemin değerler alanıyla olan ilişkilerde yaşandığı ve ekonomikkalkınmanın başarısı için değerlerin ihmal edilmemesi gerektiği belirtildi. Ekonomive değerler arasındaki ilişkinin yeniden sağlıklı bir şekilde kurulması ve kalkınmasürecinde değerlerin feda edilmemesi kitapta öne çıkan düşünceler arasında yeraldı. Kitapta, değerlerin kendi toplumsal yapımıza has bir ekonomik kalkınmamodeli geliştirmek ve evrensel kültüre özgün katkılar sağlamak için en temelreferans çerçevesini oluşturduğuna dikkat çekiliyor. EkonomikKalkınma ve Değerler kitabının editörlüğünü yapan Prof. Dr. Recep Şentürk,ekonomik kalkınmanın, değerleri savunabilmek için şart olduğunu söyleyerek,ekonomik güçten yoksun bir toplumun değerlerini savunabilmesi bir yana kendivarlığını bile sürdüremeyeceğini belirtiyor. Prof.Dr. Şentürk şunlarısöyledi: "Ekonomik kalkınma ve değerler arasındaki ilişkilere bakışta zamanla birperspektif kayması yaşanmış ve iktisadi hayata değerler açısından bakmaylabaşlayan bir serüven, modern zamanlarda değerlere iktisadi hayat açısındanbakmaya dönüşmüş olarak devam etmektedir. Bunun bir dürbüne tersinden bakmaolayı olup olmadığı meraka değer bir husustur." Uzunsoluklu bir çalışmanın ürünü olan kitap, Ekonomi ve Değer İlişkisinin DüşünceTemellerine Yeniden Bakış, Tarihimizde Ekonomi ve Değer İlişkisi NasılKurulmuştur?, Günümüzde Ekonomik Kalkınma ve Değer İlişkisi Yeniden NasılKurulabilir? başlıklı üç bölümden oluşuyor. Ayrıca konunun tüm ilgilileri içinİslam ve ekonomi ilişkisi hakkında geniş çaplı bir Türkçe bibliyografya çalışması da kitapta yer alıyor

Follow us on Social Media