Direnen Meal: Akif Meali

Description

Mahya Yayıncılık, 2016
ISBN: 9786055222369

Prof. Dr. Recep Şentürk, Direnen Meâl: Akif’in Kur’an Meâli’nin Tarihi ve Tahlili.

Yrd. Doç. Dr. Bedri Mermutlu, Mehmet Akif’in Yazmış Olduğu Mealin Sessiz Muhafızı: Mustafa Runyun.

Brett Wilson, Mehmet Akif Ersoy ve Kur’an’a Erişim.

D. Mehmet Doğan, Âkif’in Mealinden Mahrum Kalmamızın Bedeli: Türkçede Meal Anarşisi.

Doç. Dr. Faruk Tuncer, Mensur Meal, Manzum Tefsir

Fatih Okumuş, Mehmet Akif Mealinin Üslup Tercihleri: Çeviri-Bilim Açısından Bir İnceleme.

Fazıl Gökçek, Kur’an Ayetlerinin Yorumu Olarak “Tevhid Yahut Feryad” ve “İnsan” Şiirleri.

Prof. Dr. Hasan Akay, Meâllerarasılık ve Şiirsellik Açısından Âkif’in Kur’an Meâli ve Diğerleri.

Prof. Dr. Hayati Develi, Âkif’in Meâli’nde Deyimler ve Gündelik Dilin Örnekleri.

Yrd. Doç. Dr. İhsan Çolak, Safahat’taki Ayetler Üzerınden Mehmet Akif’in Zihin Haritasını Okumak.

Prof. Dr. Muhittin Akgül, Anlaşılır Olması Açısından M.akif Ersoy’un Meali ve Elmalı’yla Mukayesesi.

Prof. Dr. Murat Sülün, Kur’an Tercüme Teknikleri Açısından Akif’in Kur’an Meali [İlk 9 Sure]

Prof. Dr. Murteza Bedir, Mehmet Akif Mealindeki Alternatif Mealler Meselesi ve Tefsir Geleneği.

Prof. Dr. Musa Duman, Mehmet Akif Mealinin Dil ve Uslüp Özellikleri

Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin, Âkif’in Meâli Üzerinde Türkçe Açısından Yapılacak Çalışmalar Neler Olabilir?

Dr. Nagihan Haliloğlu, Akif’in Mealinde Bağlam ve Tekrar.

Prof. Dr. Nurettin Turgay, Mehmet Akif Ersoy’un Kur’ân’a Yaklaşımı.

Doç. Dr. Özcan Hıdır, Âkif’in Diğer Din ve Kültürlere Yönelik Bazı Âyetlere Dair Meal-Yorum Tekniği.

Follow us on Social Media